Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng
 07/11/17  Bản tin trường  456
Cha mẹ nhất định phải sử dụng ngôn ngữ lịch sự trong sinh hoạt hàng ngày như: “Mẹ mời bố nói”, “Mẹ mời bố ngồi”, “Mẹ mời bố uống trà”… Đấy là hình thức làm mẫu tốt nhất đối với trẻ. Thường xuyên như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ khi trẻ nói sẽ tự nhiên dùng những lời lẽ đó, từ đó, trở thành ...